Voor wie

Ik werk met volwassenen die bereid zijn in allerlei opzichten actief (‘binnen en buiten’) aan hun eigen veranderingsproces te werken. Ik help graag bij verwerking van traumatiserende gebeurtenissen in heel brede zin. Gebeurtenissen kunnen relatief groot en klein lijken; ze kunnen eenmalig of herhaaldelijk hebben plaatsgevonden en ze kunnen van recente datum zijn maar ook in de jeugd hebben plaatsgevonden.

Daarnaast zijn er andere probleemgebieden waar ik graag mee werk: overbelasting, somberheid, angsten en eetstoornissen. Vaak is de scheidslijn in de praktijk tussen diverse problemen niet zo scherp als hier op papier.

 Voel je je somber, gespannen,   overvraagd,
 vind je het moeilijk je emoties te uiten,
 heb je trauma gerelateerde klachten,
 slaap- of eetproblemen,
 of heb je levensfase vragen,
 dan ben je welkom om daar samen
 naar te kijken en aan te werken.

Mijn uitgangspunt is dat jijzelf de deskundige bent, althans van jezelf. Ik kan bij je aansluiten en voeg mijn professionele kennis toe aan jouw deskundigheid. En samen zullen we ons inspannen een begin te maken met de door jou gewenste verandering.

Voor wie niet

In sommige situaties zal ik ervoor kiezen niet tot behandeling over te gaan omdat daar mijn expertise en affiniteit niet ligt of omdat het mijn mogelijkheden overstijgt. Denk hierbij onder meer aan: AD(H)D of autisme (ASS) en vragen hieromtrent, ernstige verslavingsproblematiek en crisisgevoeligheid, suïcidaliteit, ernstige psychotische verschijnselen of de noodzaak tot opname. Ook persoonlijkheidsstoornissen: vragen omtrent diagnostiek en behandeling zitten niet in mijn pakket van behandeling.