Therapievormen

Op de website van ’t Wheemhuus heb ik informatie geschreven over enkele therapievormen binnen mijn praktijk. Ik kan verschillende therapievormen toepassen.

Soms zal ik kiezen voor de klassieke uitgangspunten en aanpak van de gekozen therapievorm; soms zal het meer gaan om principes daarvan. Jij zult hoe dan ook altijd degene zijn die centraal staat.

Denk bij therapievormen aan EMDR en aan meer lichaamsgerichte traumaverwerking, aan CGT, IBSR, oplossingsgerichte therapie en aan PSYCH-K® ter ondersteuning.

Dit is een korte opsomming om je een idee te geven, maar kijk voor meer informatie op de site van ’t Wheemhuus: https://www.wheemhuus.nl/Staff-item/gz-psycholoog-wheemhuus-zuidwolde-drenthe-hoogeveen

Ik ben lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en gecertificeerd EMDR practitioner


De IBSR methode heb ik geleerd bij MarieOdiel van Rhijn


Bij Hans Cladder heb ik de cursus oplossingsgerichte therapie gevolgd


Alle modules van PSYCH-K® heb ik gevolgd bij Paula van der Werff


Ik ben geregistreerd Buitenpsycholoog