Aanmelden en kosten

Je kunt je aanmelden via de huisarts. De huisarts, of de POH-GGZ uit naam van de huisarts, stuurt een verwijsbrief naar mij.

Ik heb er bewust voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Dit betekent dat ik contractvrij werk – zie ook contractvrijepsycholoog.nl. Daarmee zorg ik ervoor dat de regie over de behandeling bij jou en bij mij ligt, en niet (groten)deels bij de zorgverzekeraar.

Als GZ-psycholoog word ik vanuit de basisverzekering vergoed. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, is een verwijzing door de huisarts of andere arts noodzakelijk. Er is echter wel een beperking aan de vergoeding vanwege de keuze contractvrij te werken. Het is van belang dat je zelf hierover informatie inwint bij je zorgverzekeraar. Ik volg de NZa tarieven; vanwege de strenge eisen aan facturering is het lastig om daarvan af te wijken.

Ook behandeling zonder tussenkomst van de huisarts is in principe mogelijk. Je betaalt in dat geval wel de hele behandeling zelf. Het aanmelden kan dan rechtstreeks via het contactformulier op de contactpagina.

Je kunt voordat je je aanmeldt vrijblijvend een afspraak maken voor een telefonisch kennismakingsgesprek van maximaal 15 minuten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Via het contactformulier kun je aangeven of je daar interesse in hebt. Ik bel of mail je dan binnen een paar dagen om een datum en tijd af te spreken.